Blockchain in de zorg

Blockchain in de zorg

BLOCKCHAIN IN DE ZORG

Blockchain is een technologie die minder administratieve handelingen en controles mogelijk maakt. Wij helpen organisaties door te onderzoeken of blockchain technologie een goede oplossing is. Zo ja, dan helpen we om blockchain te implementeren en zo, de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen en de kosten te verlagen. Dit vraagt een andere manier van denken en werken. Wij organiseren alles voor én met je.

Wat is Blockchain?

Blockchain legt data onweerlegbaar en onveranderbaar vast en verwerkt dit automatisch. Een blockchain is een gedeeld databasesysteem, dat een groeiende lijst van informatie of handelingen vastlegt. Daardoor zijn er minder administratieve handelingen en controles nodig.

Doordat de database gedeeld en bijgehouden wordt door alle deelnemers kan niemand de gegevens vervalsen. De uitwisseling van informatie of gegevens gebeurt automatisch. Datzelfde geldt voor de verificatie van de gegevens en de wijziging van gegevens. Hiervoor zijn vooraf ‘slimme contracten’ in de blockchain gebouwd. Deze ‘slimme contracten’ zijn eigenlijk niets anders dan een geautomatiseerde afhandeling van afspraken die je vooraf met elkaar hebt gemaakt. En ook die ‘slimme contracten’ staan opgeslagen op alle computers die onderdeel zijn van de blockchain.

Met een blockchain is een derde partij niet nodig om de betrouwbaarheid van een transactie te waarborgen.

Blockchain gaat over het écht kunnen vertrouwen op data en uitkomsten.

Blockchain en de voordelen

Het is nieuw en het vraagt om een totaal andere manier van werken:

  • Denken in andere processen en systemen
  • Het werken met nieuwe technologie en erop vertrouwen
  • Een verandering van de manier van werken en denken

Het is een totale verandering van het gehele systeem en de cultuur daarbinnen. Geen gemakkelijke verandering, maar één die op de lange termijn veel voordelen oplevert. Er gaat minder tijd zitten in de administratie, de kwaliteit van het werk gaat omhoog en de kosten gaan omlaag. Medewerkers hebben meer plezier in hun werk omdat ze bezig zijn met dat wat echt belangrijk is.

Meer weten over wat Blockchain voor jouw organisatie kan betekenen? Wij komen graag bij je langs om daar samen van gedachte over te wisselen en een maatwerk aanpak voor je te maken.